-- C#, Genel

Data is Null. This method or property cannot be called on Null values Hatası ve Çözümü

Veritabanı işlemlerinde en sık karşılaşılan hatalardan biri null değerin gelmesi ve bu değerin işlenememesidir. Bu hatanın önüne data reader ile boş değer kontrolü yaparak çözebilirsiniz. Boş değeri istediğiniz bir değer ile değiştirebilirsiniz.

Eğer uyeId alanından gelen değer boş ise 0 değerini atıyoruz.

[csharp]
int uyeId = (reader["uyeId"] as int?) ?? 0;
[/csharp]

Eğer sorunu SQL sorgusunda çözmek isterseniz;

[csharp]
SELECT ISNULL(uyeId,0) FROM uyeler;
[/csharp]

http://www.w3schools.com/sql/sql_isnull.asp