-- Genel, Javascript

Javascript ile Dinamik Nesneler Oluşturma

Javascript nesnelere erişimde büyük kolaylıklar sağlar.
Javascript özellikleri sabit bir nesne ile oluşturulabilir.

Örnek;

var nesne = { ozellik1 : '', ozellik2 : '' };

Şimdi tanımlanan nesnelere ulaşmak için;

nesne.ozellik1 = 'örnek değer'; nesne.ozellik2 = 'başka bir örnek değer';

ve benzer şekilde nesne içerisinde tanılı diğer özelliklere bu şekilde erişilebilir.

Örnek:

var nesne = { 
  ozellik1: '', ozellik2: '', foo : function(){ 
    console.log(nesne.ozellik1); 
  } 
};

 

var nesne = { ozellik1 : '', ozellik2 : '' };

Nesne üzerinde dinamik bir özellik oluşturmak için::

nesne['ozellik_adi'] = 'değerimiz';

oluşturmuş olduğumuz nesneye ait özelliği konsola yazdıralım.

console.log(nesne.ozellik_adi);

Konsolda “değerimiz” çıktısını görebilirsiniz.

Ayrıca Object.defineProperty ile dinamik özellik tanımlamak mümkün
Örnek:

// defineProperty ile nesneye dinamik bir özellik tanımlamak için bir örnek Object.defineProperty(
  nesne, "ozellik3", {
  value : 'değerim3', 
  writable : true, 
  enumerable : true, 
  configurable : true
}); 
// 'ozellik3' özelliği nesne'ye tanımlanarak değerim3 değeri tanımlanmıştır.