-- Javascript

Türk alfabesindeki harflerin kullanım sıklıkları

Türk alfabesindeki harflerin kullanım sıklıkları. (Turkish letter frequency)

“Türk alfabesinde en yüksek dereceye sahip olan yani en sık kullanılan harfler A, E, İ, N, R, L, üst-orta derecede olanlar I, D, K, M alt-orta derecede olanlar U, Y, T, S, B, O, düşük dereceli olanlar Ü, Ş, Z, G, Ç, H, Ğ, V, C, Ö, P, F, J’dir.

Gazete köşe yazıları ve 9 yazara ait 37 kitaptan elde edilmiş, 11 milyon karakterden oluşan 13.4 MB boyutundaki metin seti üzerinden elde edilmiş Türkçe harflere ait kullanım sıklıkları aşağıda belirtilmiştir.” Wikipedia

// @yasinkuyu
// https://tr.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCrk_alfabesindeki_harflerin_kullan%C4%B1m_s%C4%B1kl%C4%B1klar%C4%B1
// Türk alfabesindeki harflerin kullanım sıklıkları 
var alfabe = {
 'A': 11.92,
 'B': 2.844,
 'C': 0.963,
 'Ç': 1.156,
 'D': 4.706,
 'E': 8.912,
 'F': 0.461,
 'G': 1.253,
 'Ğ': 1.125,
 'H': 1.212,
 'I': 5.114,
 'İ': 8.6,
 'J': 0.034,
 'K': 4.683,
 'L': 5.922,
 'M': 3.752,
 'N': 4.487,
 'O': 2.476,
 'Ö': 0.777,
 'P': 0.886,
 'R': 6.722,
 'S': 3.014,
 'Ş': 1.78,
 'T': 3.014,
 'U': 3.235,
 'Ü': 1.854,
 'V': 0.959,
 'Y': 3.336,
 'Z': 1.5
};